LEDELSE OG SAMARBEJDE
som forudsætninger for udvikling af
mennesker, virksomheder, relationer, produkter, økonomi, arbejdsgange, strukturer, motivation, belønningssystemer, virkelighedsbilleder...


Provinu's kurser inspirerer til, at vi virkeliggør det bedst mulige tænke- og arbejdsrum ved at skabe synergi mellem vores forskellige aktiviteter - og i mødet med den anden.

Med synergi menes, at effekten af vores indsats rækker positivt ind i vores egen nutid og fremtid - og i andres. Det indebærer dels ledelse (udviklingen af kendskabet til egne værdier og realisering af disse) og samarbejde (evnen til at give rum til, at også den anden tager ledelse, hvor det har betydning for ham/hende).


Den gode leder
 • ved præcist hvilke resultater, han/hun vil opnå,
 • er rimelig i sine krav,
 • kommunikerer klart og på det rigtige tidspunkt, når han/hun ønsker noget anderledes,
 • kender sine medarbejdere så godt, så han/hun ved, hvem der er bedst til hvad,
 • kvitterer for modtagelsen, så medarbejderen ved, hvornår han/hun har leveret varen,
 • er klar og utvetydig i sin kommunikation,
 • har empati,
 • kan fejre de gode resultater med sine medarbejdere,
 • har styr på, hvad der er muligt og overblik over situationen,
 • har medarbejdere, det trives med at gå på arbejde,
 • giver sin medarbejder den tid og de informationer, der skal til, for at de kan løse opgaven,
 • har respekt for sine medarbejderes integritet.
Hvert punkt er en opgave i sig selv. Det betyder, at det er en udfordring at lede andre, ligesom det er en udfordring at lede sig selv og at lade sig lede.


Den gode samarbejdspartner
 • har de samme udfordringer og opgaver som den gode leder,
 • inviterer den anden ind i det fælles rum,
 • skaber synergi omkring det fælles produkt.
Den gode samarbejdspartner skal altså både kunne forholde sig til egne og andres behov.


Sådan gør vi

Vi bevæger os omkring temaerne ledelse og samarbejde via NLP-begreberne 1. position (min verden), 2. position (din verden), 3. position (den virkelighed, vi befinder os i) med forskelligt skiftende vægt på hver position. Du kan læse mere om de tre positioner hér >

Når man skaber synergi, mestrer man alle tre positioner og bruger dem dynamisk til glæde for sig selv og dem, man er i kontakt med.


Provinu's to grundkurser

På disse kurser i projektledelse lægger vi hovedvægten på en position af gangen med henblik på at fremme fordybelsen og dermed implementeringen i hverdagen efter kurset:

> Projektledelse - Effektiv ledelse
Hér fokuserer vi på spørgsmålet:
Hvordan virkeliggør jeg mine ønsker og visioner?

Vi koncentrerer os derfor primært om:
> EGEN
position (1. position)
> for at perspektivere skaber vi også overblik over situationen
   som helhed (3. position).
> Se mere om kurset hér

> Projektledelse - Effektivt samarbejde
Hér fokuserer vi på spørgsmålet: Hvordan skaber jeg de bedste betingelser for, at andre bidrager optimalt?

Vi koncentrerer os derfor primært om:
> DEN ANDENS
position
> for at perspektivere skaber vi også overblik over situationen
   som helhed (3. position).
> Se mere om kurset hér

Alle Provinu's øvrige kurser er variationer over de to temaer.

> Kurser på vej


< Tilbage til forrige side